O nas

   W środę, 12 września 2012 roku, uchwałą Zarządu HARC nr 21/Z/2012 powołano Piotrkowskie Centrum Wolontariatu. Jego prace i działania koordynuje piotrkowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC. Piotrkowskie Centrum Wolontariatu jest wspólną inicjatywą wszystkich członków Stowarzyszenia. Prace nad utworzeniem PCW rozpoczęły się kilka miesięcy temu, w ich trakcie przeprowadzono serię  konsultacji, których efektem było powzięcie decyzji o utworzeniu wspólnej platformy wymiany doświadczeń i informacji w zakresie działalności III sektora, a przede wszystkim wolontariatu w Piotrkowie Trybunalskim i na terenie powiatu piotrkowskiego. PCW powinno być miejscem, gdzie spotykać się będą ludzie, którzy chcą poświęcać swój czas, zapał i energię na rzecz innych, za pośrednictwem różnych organizacji, działających w regionie. Jednocześnie w PCW będą się odbywały szkolenia i konferencje ze specjalistami, oraz  praktykami z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans wszystkim dzieciom i młodzieży. Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej. Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom.

Mamy nadzieję, że dzięki Piotrkowskiemu Centrum Wolontariatu w Piotrkowie Trybunalskim w pracę na rzecz innych ludzi zaangażują się nie tylko jednostki, ale i liczne podmioty lokalnej działalności gospodarczej, dając tym samym wyraz społecznego zaangażowania biznesu i jego społecznej odpowiedzialności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC

harc

oraz ze środków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

piotrkow trybunalski logo